Den første juleøl

15. oktober 2011 - Leave a Response

Kan du så ikke får her, men du kan læse min opsummering af arbejdet med bloggen.

Vel igennem 3. indlæg (eller 2½ – det sidste holder vist ikke helt..), er det blevet tid til evaluering over det at skrive en blog. Det rent tekniske med at få sat bloggen, lavet tema og vælge, hvilke elementer siden skulle bestå af, synes jeg har været ret sjovt. Det, at få lov til og sidde og nørkle med den slags ting er ren afslapning (Skat du har lige ungerne – jeg skal studere;o). Egentligt havde jeg lagt mig fast på et ret enkelt tema, men efter at have snakket med Per-Martin om billedet af skrivebordet, røg det ind som baggrund – også selvom det ikke er velegnet til alle skærmstørrelser (beklager) – da jeg følte, det gav et meget godt billede af, hvor jeg er i min egen læring. Fra Piaget til Lars Henrik-Schmidt, kampen mod Firstclass og tankerne om, hvor langt man selv er ens egen praksis er i forhold til vidensamfundets skole (der er så rigeligt plads til forbedring..). Da baggrunden på bloggen nu er så urolig, har jeg valgt ikke at have ekstra features på siden, da den så bliver helt uudholdelig at se på.

I forhold til indhold på bloggen, som Torben var så venlig at påpege nok var en god ide at få noget af, har jeg besluttet at tage udgangspunkt i de tre funktioner jeg har på Tornhøjskolen:

  • pædagogisk it-vejleder
  • kompetence-center lærer – arbejde med kompensatorisk it
  • matematiklærer i 1.a

Ved de to første funktioner var det rimelig let at få noget ned,enten fordi en situation var frisk i hukommelsen, eller at noget af det man havde læst, aftvang en kommentar. Men i forhold til min egen praksis som matematiklærer, har det været vanskeligere for mig at få skrevet noget. Matematikundervisningen er som beskrevet i et tidligere indlæg en ny funktion, og hvor jeg i de andre 2 funktioner har overskud til at bevæge mig op på et metaplan, og se på egen praksis, er jeg nok for travlt optaget af at padle for at holde mig oven vande, til at det bliver til de helt store refleksioner. Samtidig er det dér, hvor jeg i min egen praksis, er længst væk fra at udføre funktionen, som jeg gerne ville, og lave den undervisning der rummer de kendetegn skole2.0 ridser og som kendetegn for undervisningen i vidensamfundets skole. Men det kommer nok på et tidspunkt.

Det at bruge blogger til at reflektere over egen arbejdspraksis ser jeg som en mulighed, men endnu bedre som et redskab til at ordne og dele tanker omkring den læringssituation vi er i nu. Lise Lotte har en rigtig god pointe i hendes opsummering, om at gøre blogarbejdet til en fælles proces i forbindelse med MIL.

Egentlig tror jeg ikke platformen for refleksionen er vigtig, men muligheden for at få andres vinkler på det man nu tumler med, er meget vigtigere, især med tanke situeret læring og praksisfællesskaber. Bloggen har selvfølgelig den fordel at den henvender sig til et muligt kæmpe fællesskab, meen jeg tror, jeg hellere vil satse på et mindre forum, hvor man er sikker på målgruppen og på feedback.

Reklamer

matematik uden it

13. oktober 2011 - En kommentar

Efter en del år som dansklærer i indskolingen har jeg i år, givet mig i kast med matematikken i samme afdeling.

Jeg har på forhånd lagt mig fast på 3 principper, min undervisning i faget skal bygge på:

  •   værkstedsbaseret undervisning
  •   fokus på den sproglige dimension af faget
  •   it som en bærende del af undervisningen

I dette indlæg er fokus omkring it i undervisningen, eller mangel på samme. Jeg har oplevet et skifte i min tilgang til it, i forhold til da jeg underviste i dansk. Da var det let at remediere opgaver så de   passede ind i en didaktisk sammenhæng, hvor det var naturligt, at benytte it i undervisningen.

I dag skal der kæmpes mere for det, men det er ikke fordi jeg er blevet dårligere til it (håber jeg) – det er matematikken, der ikke ligger på rygraden på samme måde, som dansk gør. Så for tage                udgangspunkt i Peters indlæg om, hvorvidt læreren skal være ekspert til it, så tror jeg, at  jeg i dansk bare har det mere erfaring, der gør, at ideerne bare kommer, hvor jeg i matematikken mere skal      tænke over hvordan it skal flettes ind.
Men jeg vælger at tro det nok skal komme – for matematik er nu sjovt ;o)

Et par ideer har jeg dog fået – så gælder det bare om at få dem på skinner:

  •     Mat-tv. Eleverne laver en video, hvor de forklare en matematisk problemstilling og løser den. F.eks 4 +4 (husk det er 1. klasse)
  •     Mængdelærer på smartboardet. I stedet for 20 kapsler eller centicubes laves opgaverne på smartboardet

 

Hvis I sidder med andre ideer, modtages de med kyshånd.

Er det snyd?

9. oktober 2011 - 6 kommentarer

Afledt af en kommentar fra Solveig omkring CD-ord (hint – klik på billedet). Et eksempel på et af min arbejdsområder – kompetencecenterlærer – hvor jeg hjælper læsesvage elever i brugen af kompensatorisk it, herunder CD-ord. Formålet er, at eleverne fortsat kan forblive inkluderet i deres klasse. Arbejdet kræver i høj grad, at jeg befinder mig på et ekspertniveau i forhold til de programmer vi anvender i den forbindelse, da eleverne jeg arbejder med, ofte har tillagt sig en opgivende attitude, hvis tingene ikke lige virker. Dette skyldes, at de gennem deres foreløbige skolegang har lidt så mange nederlag i forhold til skolearbejde, at de næsten har givet op på forhånd.

Derfor tror jeg også at de forskellige programmer udviklet til området, med fordel kan introduceres for alle elever – da alle elever derved får adgang til viden der ligger udenfor deres nuværende læseniveau. Det bliver ikke ekskluderende at benytte sig af disse programmer, men et sted hvor læsesvage har mulighed for at virke som superbruger, da de besidder ekstra vide om programmerne gennem de kurser de har deltaget i i kompetencecenter-regi.

Tilbage til lyden, som er en scanning af s.9 der er blevet OCR behandlet i skolens kopimaskine og konverteret til mp3 ved hjælp af CD-ord – er det snyd?

Vejledninger til WordPress

9. oktober 2011 - 3 kommentarer

Faldt lige over denne side med video-vejledninger til WordPress.

Håber nogen kan bruge dem 🙂

Videndeling (host)

6. oktober 2011 - 6 kommentarer

En gang i mellem får man et slag fra en kant, man ikke lige regnede med – og når det så samtidig er velfortjent, er der vel god grund til at reflektere over det.

En af mine arbejdsopgaver som lærer er at være pædagogisk it-vejleder for mine kollegaer. I forbindelse med dette, fik jeg sammen med med Lotte(en anden Mil’er) stampet et udviklingsprojekt på benene, hvor alle eleverne i 1. klasse fik deres egen netbook. Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune var så begejstrede for ideen, at de afveg princippet om ikke at betale for andet end timen, og gav skolen de 45 netbooks + andet nødvendigt udstyr. I den forbindelse fulgte kravet om videndeling både lokalt og i forhold til resten af kommunen.

Så der blev oprettet en blog (som nok har lidt den samme skæbne som 99,9% af alle andre blogs;o), holdt oplæg for it-vejledere og skolebibliotekarer og på forvaltningsniveau fremlagt vores erfaringer for 6 bys samarbejdet. Desuden afholder Lotte og en anden lærer fra projektet, på baggrund af deres erfaringer med projektet, kurser i it i indskolingen i UNC regi.

Så alt i alt synes jeg vi kommer godt omkring i vores videndeling…

Den anden dag kørte jeg på arbejde med Kristine, som jeg har 1. klasse sammen med. Kristine er desuden skolens læsevejleder og arbejder i øjeblikket på at færdiggøre skolens læsepolitikken. Hun begyndte så at stille spørgsmål til vores projektet, især til brugen af CD-ord.Hun havde så været til en konference om læsning, hvor et medlem af vores dialoggruppe skolekonsulent Henrik Vejen begejstret havde fortalt om den her skole, hvor CD-ord blev brugt af alle elever, og derved blev et værktøj til inkludering af læsesvage elever.

Der er havde Kristine så siddet og undret sig over, hvorfor hun ikke havde hørt om det tidligere – og det kan man vel egentlige godt forstå… og måske skulle jeg også til at tænke på, hvordan vi for fortalt lokalt om de erfaringer vi har fået med projektet. Især når skolen har besluttet sig for at gøre det til en permanent ordning med uddeling af netbooks til alle der starter i 1. klasse 😉

Dybe rynker

9. september 2011 - 2 kommentarer

image

Der svedes over de teknologiske nyheder. Vi har foreløbigt valg at benytte Google doc’s til fælles dokumenter – foreløbigt er har vi aftalt at bruge det til at få lavet et fælles afsæt til opgave 1.1, ud fra et udkast af Solveig. Sammen med Skype bruges det også når vi skal opsummere forløbet.

Vi har også valgt at prøve kræfter med ZOTERO, alene ud fra Jacob Davidsens begejstring ;o) Brugen står nu overfor afprøvning, og det virker umiddelbart som om Jacobs begejstring var begrundet.

Så er vi i gang

9. september 2011 - 3 kommentarer

image

1.1 gennemgås. Andre undervisere venter..og venter…